தீபாவளித் திருநாள்!

நண்பர்கள், சகோதரர்கள் அனைவருக்கும் என் இதயங்கனிந்த தீபாவளித் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்....

என்றும் அன்புடன்
உங்கள் தோழி,
கவிநா....