ஹைக்கூ...
நேற்றைய நிகழ்காலத்தைச் சிறைப்பிடித்த
இன்றைய இறந்தகாலம்
புகைப்படம்...